Løbs støtte

Tilskud til MTB og CX løb 2024

I 2024 yder klubben tilskud til startgebyr til følgende løb:

Alle MTB- og CX licensløb i Danmark
6 timer i Rold (tilskud på 200,-)

Ønsker man at søge tilskud til deltagelse i f.eks. EM og VM, skal dette gøres inden løbet afholdes. Klubben giver ikke tilskud til MTB og CX løb i udlandet.

AMK vælger at støtte de unge Licensryttere, med havd der svarer til den samlede tilmelding til Shimanoligaen. Dvs at U19 -1400kr U11til U17 -800kr, Herudover støttes der med refundering af startgebyrer til DM. Alle også seniorere der deltager i DM kan få refunderet startgebyrer, husk man kan ikke køre DM på klippekort.

Man kan dog maks. få refunderet 1500,- inkl alt, i tilskud til startgebyrer til Licensløb og motionsløb, hvor beløb refunderes, ved rettidig tilmelding.


Retningslinjer for tilskud i 2024 til startgebyrer for motions- og licensløb er følgende:

  1. Man tilmelder sig under klubnavnet AMK eller Aalborg mountainbikeklub.og man har betalt medlemsskab inden løbet køres.
  2. Man stiller til start i løbet
  3. Man kører i en AMK officiel klubtrøje
  4. Hvis man ikke kører i AMK bibs, skal det være neutrale sorte bibs
  5. Det er ikke tilladt at have egne sponser/reklame på hverken bibs eller trøje
  6. Kommer man på et podie er man iført en AMK trøje
  7. Man er selv ansvarlig for at søge tilskud og indsende kvitteringer til tiden. Der vil blive sendt en påmindelse i afslutningen af året.                                                                                                       

For at være berettiget til tilskud skal man indgå som en aktiv del i klubbens liv - det kan f.eks. være at hjælpe med senior- eller ungdomstræning, hjælpe med afvikling af løb, bidrage til at arrangere div. sociale klubarrangementer osv.
 

SIFA-støtte

Den korte version:
AMKs licensryttere kan få tilskud fra SIFA til kørsel og tilmelding til de licensløb, der ligger mindst 125 km fra Aalborg (mere præcist klubbens adresse på Lisedalsvej 38, 9200 Aalborg sv)
For at få tilskud skal man som chauffør (eller en anden fra bilen) senest onsdag aften kl. 23.59 inden et støtteberettiget løb skrive følgende i et regneark:

Hele tilskuddet (på op til 2,23 kr/km for kørsel) udbetales én gang om året.

Den lidt længere version:
SIFA er en paraplyorganisation for idrætsforeninger i Aalborg. Som medlem af SIFA har en idrætsforening mulighed for at søge tilskud til mange forskellige ting. Et af tilskuddene kommer fra TV BINGO Puljen og har til formål at dække nogle af de transportomkostninger og tilmeldingsgebyrer som en idrætsforenings førstehold har til deltagelse i turneringer. Set med AMK-briller betyder det, at klubbens licensryttere har mulighed for at søge tilskud til at få dækket transportomkostninger og tilmeldingsgebyrer til licensløb. For kørslen gælder det, at man kan få tilskud på op til 2,23 kr/km.

SIFA lukker kl. 13.00 om fredagen, og de skal have en ansøgning om løbsstøtte underskrevet af klubbens formand senest til lukketid. For at vi kan nå det hele inden SIFAs lukketid, skal regnearket derfor være udfyldt af chaufføren (eller en anden fra bilen) senest onsdag aften kl. 23.59 inden et støtteberettiget løb. Der kan kun søges om støtte til løb, der ligger mindst 125 km fra klubbens adresse (Lisedalsvej 38, 9200 Aalborg SV).

Formelt set er det AMK som klub og ikke den enkelte rytter, der søger om sifa støtte. Evt. støtte fra SIFA udbetales til AMK én gang om året. AMKs bestyrelse fordeler så evt. pengene til de enkelte ryttere eller beholder dem i klubben, Det er alene bestyrelsens afgørelse, om hvordan pengene bliver fordelt.