DM infomøde og generalforsamling

25-01-2023

Indkaldelse til DM infomøde og ordinær generalforsamling i 

Aalborg Mountainbikeklub mandag d. 13. februar 2023

Aalborg Mountainbikeklub inviterer til DM infomøde og ordinær generalforsamling mandag d. 13. februar på Stolpedalsskolen, Stolpedalsvej 2, 9000 Aalborg. 

Vi byder på smørrebrød og øl/vand fra kl. 18.00.

Aht. forplejning skal tilmelding til spisning foretages senest onsdag d. 8. februar på hjemmesiden under Events.

Forslag som ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene der skal optages i dagsordenen, bekendtgøres på foreningens hjemmeside fire dage før generalforsamlingen.

Kl. 18.00-19.30: Spisning og DM info

Kl. 19.30: Ordinær generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse

7. Valg til bestyrelsen

Fem bestyrelsesmedlemmer:

Juliane Frydenlund, Emma Lyngholm, Esben Schytte, Charlotte Kristensen og Frank Grønbæk

To suppleanter:

Heidi Thrysøe

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Per Ejstrud og Sanne Kalstrup

9. Valg til udvalg

  1. B/U udvalg
  2. Standerhejsning
  3. Seniorklubtur
  4. Julefrokost

10. Eventuelt

  1. Gug Boldklub aftale

 

Læs mere

AMK AKTIVITETSKALENDER 2022/2023

22-08-2022

AMK AKTIVITETSKALENDER 2023

13.02.2023: Generalforsamling

02.04.2023: Standerhejsning

27.05.2023: DM XCO

28.05.2023: DM XCC

20.08.2023: Gug løbet (AMK hjælper som for- og bagtrop)

02.12.2023: Julefrokost

31.12.2023: Nytårskur

Ikke fastsatte datoer

August/september 2023: Klubtur til Silkeborg

Klubaften med MTB Travels og evt. Bikegorilla med udstyr og tøj

 

Opdateret d. 24.01.2023

Læs mere