Indkaldelse til generalforsamling 2022

09-01-2022

Mandag d. 31. januar 2022 kl. 19.00 afholdes generalforsamling i Aalborg Mountainbikeklub.

Generalforsamlingen afholdes på Stolpedalsskolen, Stolpedalsvej 2, 9000 Aalborg. 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse

7. Valg til bestyrelsen

Fem bestyrelsesmedlemmer

To suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Valg til udvalg

10. Eventuelt

Forslag som ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene der skal optages i dagsordenen, bekendtgøres på foreningens hjemmeside fire dage før generalforsamlingen. 

Evt. forslag skal sendes til Aalborgmountainbikeklub@gmail.com senest 23. januar.

Ønsker man forplejning til generalforsamlingen, skal medlemmer tilmelde sig under Arrangementer senest fredag d. 28. januar. Ikke medlemmer kan tilmelde sig på ovenstående mail.

Klubbens vedtægter kan ses under fanebladet 'Klubben'.

Læs mere

Night Rider rebranded

12-08-2021

Så starter Night Rider igen!!! B) :laugh: :cheer: :lol:

Hvad er Night Rider?
Night Rider er en intern vintercup i klubben. Det er meget afslappet og fokus er primært på at have det sjovt i vinterhalvåret. Der er masser af interne opgør i klubben. Night Rider er sjovt, og du skal selvfølgelig være med! ;)

Der bliver otte afdelinger i alt, hvoraf fire er før jul og fire er efter. Der afholdes en afdeling hver anden tirsdag i stedet for motionsintervaller. Mødetidspunktet er kl. 18:30 og opmærkning af ruten med reflekser er som regel fra kl. 18:00. Man samler point ind for hver afdeling i hhv. herrer, damer, H40 og D40. Efter de otte afdelinger bliver der kåret samlede vindere, der får præmier og kindkys! :kiss:

Datoer for NR 2021/2022:
1. afd: 2/11 2021 = Morten (Martin kommer med reflekserne)
2. afd: 16/11 2021 = Juliane
3. afd: 30/11 2021 = Steffen og Ryan
4. afd: 14/12 2021 (juleudgave)

5. afd:11/1 2022
6. afd: 25/1 2022
7. afd: 8/2 2022
8. afd: 22/2 2022 (den store finale) = The Hjortlunds

Tre vigtige regler:
- Kør pænt. Det er kun for sjov.
- Der gives point efter DCUs point system. DNF = 0 point.
- Der gives kun point til klubmedlemmer. Ingen undtagelser.

For dem der laver ruter: Sats på omgangstider på 6-9 minutter. Hvis ruten er meget kort, kommer man til at køre meget oven i hinanden. Hvis ruten omvendt er for lang, kommer man til at køre for meget alene. Husk, at alle skal kunne være med, så undgå helst de sværeste op- og nedkørsler!

Og til sidst lige lidt mere info omkring en NR afdeling:
- Vi mødes ved et af de normale samlingssteder (bliver slået op på forum)
- Vi kører hen til rutestart
- Der køres prøveomgang
- Vi kører Night Rider. Der køres i ca. 50 minutter.
- Man slutter når vinderen er i mål - også selvom man mangler en omgang eller to
- Når man kører i mål, stiller man sig op på række og venter indtil ens position bliver noteret (ret vigtigt, ellers er det umuligt at holde styr på point)

Læs mere

AMK standerhejsning 2022

12-08-2021

Vi starter officielt den nye sæson op med standerhejsning, lørdag d. 9. April 2022

Mere info tilgår.

Læs mere